3. Kişi Açık Rıza Metni

HAT TASARIM ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN 3. KİŞİ AÇIK RIZA METNİ

Hat Tasarım Araştırma ve Danışmanlık Anonim Şirketi(“Lagu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca “Lagu 3. Kişilere İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

Lagu ile mevcut hukuki ve ticari ilişkimiz kapsamında

    Mobilya Satış faaliyetine ilişkin hizmetlerin yürütülmesi,

    Servis hizmetlerinin yürütülmesi,

    Satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi,

    Kurumsal iletişim faaliyetlerin yürütülmesi,

    Finans ve mali işlerin yürütülmesi,

    Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

    Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

    İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,

    Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve müşteri memnuniyeti,

   İnsan kaynakları süreçlerinin takibi,

   Soru ve şikayetlerinize cevap verilmesi,

    Ticari faaliyetlerimiz doğrultusunda, hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması,

    Marka bilinirliğinin artırılması amacıyla yapılacak çekilişler,

Amaçlarıyla aşağıda yer alan kişisel verilerimin,

    Kimlik, adres, fotoğraf ve iletişim bilgilerimin,

    Sosyal medya hesap bilgilerimin

 

işlenmesine ve yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlar, iş ortakları, hizmet sağlayıcı firmalar ile yetkilileri, iştirak şirketleri ve hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasına özgür irademle açık rıza verdiğimi kabul ederim.

--

KVKK’nın  “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, https://www.lagu.shop/gizlilik_politikasi_ve_kisisel_verileri_koruma_kanunu adresinden ulaşabileceğiniz Lagu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe sokak no:1A 34365 Şişli / İSTANBUL adresimize bizzat elden iletebilir, ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@lagu.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.