Terms of service

16.02.2021

HAT TASARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Şube Adres: Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe Sokak NO:1A ŞİŞLİ / İSTANBUL (Lagu)
Merkez Adres: Merkez Adres: Ferhatpaşa Mah. 25. Sokak. No:30/1 Ataşehir/İstanbul
Site üzerinden/aracılığıyla; her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan mobilya, aksesuar, aydınlatma vb. Ürünler’inin tanıtımını gerçekleştirmeyi, Kullanıcılar’ı bilgilendirmeyi ve talep halinde Kullanıcılar’a uzaktan satış hizmetini sunmayı amaçlamaktadır.

Site Kullanım Koşulları (Koşullar/Sözleşme), Kullanıcı’ya Site üzerinden/aracılığıyla Hizmetler sunulurken ve/veya Hizmetler sunulmasa dahi Site’nin kullanıldığı herhangi bir durumda uyulması gereken şart ve koşulları hükme almaktadır. Site’de yayınlanan Gizlilik Politikası, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve diğer hukuki metinler bu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır.

Site üzerinden kendisi yararına Hizmet sağlamak isteyen Kullanıcı, Site’ye üyelik başvurusunda veya başka şekillerde elektronik ortamda Koşullar’ı onaylayarak, üye olmaksızın Site aracılığıyla/üzerinden sunulan Hizmetler’den faydalanarak veya Site’yi ziyaret edip herhangi bir şekilde kullanarak bu Koşullar’da yer verilen tüm hükümleri okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, bu Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle birlikte, Site içerisinde yer alan kullanım ve üyeliğe ilişkin olarak Lagu tarafından yapılacak her türlü bilgilendirmeyi ve uyarıyı dikkate alacağını ve bu uyarı ve bilgilendirmelere uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

Sözleşme’de;

Taraflar, birlikte Lagu ve Kullanıcı’yı,

Site, https://www.lagu.shop/ isimli alan adlı internet sitesi ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi veya uygulamaları,

Ürünler, her türlü fikri ve sınai hakları Lagu’ya ait olan mobilya, aksesuar vb. alanlardaki tasarımları,

Hizmetler, Ürünler’in uzaktan satışı da dâhil olmak üzere Lagu’nun Site aracılığıyla/üzerinden sunduğu hizmetleri,

Kullanıcı, Site’ye giriş yapan, Site’de talep ettiği Hizmet’in sağlanması için kendisinden istenilen bilgileri paylaşan veya Site’de yer alan Hizmetler’den Koşullar, diğer sözleşme ve politikalarda belirtilen koşullar ile yararlanmayı amaçlayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

BAŞVURU VE ÜYELİK

Üyeliğin sağladığı haklardan faydalanmak isteyen Kullanıcı, Site üzerinden kayıt için gerekli olan bölümleri doldurarak üyelik başvurusunu gerçekleştirebilir. Gerekli bilgilerin iletilmesinin akabinde Lagu tarafından kayıt işlemleri tamamlandığı takdirde Kullanıcı üyelik haklarından faydalanabilecektir. Lagu üyelik sürecinde yapacağı değerlendirme sonucu gerekçe göstermeksizin üyelik başvurusunu reddetme hakkını haizdir. Kullanıcı, Site’ye üye olurken verdiği bilgilerin değişmesi halinde bu durumu gecikmeksizin Lagu’ya bildirmekle yükümlüdür.

Kullanıcı, üyeliğini, dilediği anda, sebep göstermeksizin (i) info@lagu.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya (ii) 0850 305 52 48 numaralı müşteri hizmetleri arayarak sonlandırma hakkına sahiptir.


GENEL ŞARTLAR

Kullanıcı, satın almak istediği Ürünler için bu Koşullar’dan ayrı olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş Site’de yer alan mesafeli satış sözleşmelerini akdedecektir. Hizmetler’in sağlanmasına ilişkin detaylar mesafeli satış sözleşmelerinde belirlenmiş olup bu Koşullar, Site kullanımına ilişkin genel şartları konu almaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına, Kullanıcı, ancak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili tüketici mevzuatı uyarınca “tüketici” sıfatı taşıması halinde, Koşullar’da ve Site’de yayınlanan diğer hukuki metinlerde belirtilmiş olan mevzuat kapsamındaki tüketicilere tanınan hak ve yetkilerden yararlanabilir.

Kullanıcı, üyelik başvurusunu gerçekleştirirken, Site'de sunulan Hizmetler’den faydalanırken ve/veya Site'deki Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken; Sözleşme’de, Lagu ile arasında geçerli olan diğer hukuki metinlerde, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kural ve hükümlere ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, hukuka aykırı herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Site üzerindeki yönlendirmeler aracılığıyla başka portal ve web sitelerine yönlendirilebilecektir. Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Lagu’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Site’den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi yazılım/ internet gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Kullanıcı arasındaki iletişimde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Site’ye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Kullanıcı’nın yaşayacağı sorunlardan Lagu sorumlu kabul edilmeyecektir.

Site’nin kullanımı için gerekli olan ağ verisinin ve Site’nin kullanımı için gerekli olan uyumlu donanım, aygıt veya güncellemelerin elde edilmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Lagu, Site’nin herhangi bir cihazda veya donanımda eksiksiz olarak işlev göreceğini garanti etmemektedir.

Lagu Site’nin kullanımı veya Site’den bazı materyallerin indirilmesi sebebi ile Kullanıcı’lara ait bilgisayar veya diğer varlıklarda meydana gelebilecek herhangi bir zarar veya bulaşabilecek virüslerin sebep olabileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz.

 

KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Lagu tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'lar, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması, herhangi üçüncü kişi veya kurumla paylaşılması gibi sebeplerle doğan/doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan, tek başına sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcı'lar, Site dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru, güncel ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Lagu, Kullanıcı'lar tarafından Lagu'ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu/güncelliğini araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Bu sebeple, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış, hukuka aykırı veya hatalı olmasından dolayı doğan/doğacak maddi/manevi tüm zararlardan Kullanıcı tek başına sorumludur.

Sözleşme uyarınca Site’de sunulan Hizmetler’den faydalanılabilmesi için belirlenen hiç bir hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Bu sebeple, Kullanıcı’nın bir gerçek kişi olması durumunda, Koşullar’ın Kullanıcı tarafından onaylanmasıyla, Kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kulanıcı’nın 18 yaşından küçük olması durumunda ise, bu Koşular’ın onaylanması halinde Kullanıcı’nın veli ve/veya vasisinden onay/izin aldığı varsayılacaktır.

Kullanıcı’nın bir tüzel kişilik olması halinde ise, bu Koşullar’ın onaylanması ile Kullanıcı’nın kendi yargı bölgesinde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olduğunu, bu Koşullar’ı onaylamak dâhil olmak üzere tüm iktidar ve yetkiye sahip olduğunu ve ayrıca Koşullar’ı onaylayan temsilcisinin usulüne uygun yetkilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Lagu’nun açık yazılı onayı olmadan, bu Sözleşme ve Lagu ile akdedilen diğer sözleşme ve politikalar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez ve herhangi bir şekilde kullandığı sistem erişim araçlarını ve/veya üyelik bilgilerini üçüncü kişilerin kullanımına açamaz.

LAGU'NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Lagu, Site üzerinden/aracılığıyla sunulan Hizmetler’de ve içeriklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcı bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğradığı/uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Lagu’dan tazminat talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

Lagu, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın her zaman işbu Site Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir. Yapılan her değişiklik sonrasında Sözleşme’nin başında yer alan Yürürlük Tarihi Lagu tarafından güncellenecektir. Kullanıcı’lar, sürekli olarak Site’yi ve Site’deki güncellemeler hakkında yapılacak bilgilendirmeleri takip ile yükümlüdür. Ancak, her şartta, Site Kullanım Koşulları’nda meydana gelen değişikliklerin ardından Site’yi kullanmaya devam eden Kullanıcı’lar, Koşullar’ın güncel halini kabul etmiş sayılır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Lagu, Kullanıcı’nın Site'de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı gizli bilgilere ve kişisel verilere ilişkin olarak,  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuat ve Site’de ayrıca yer alan Gizlilik Politikası’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul ve beyan eder.

Gizlilik Politikası’nda düzenlenen hususlar saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı, Lagu’nun yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde talep edilmesi halinde Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını kabul ve taahhüt eder.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kullanıcı, Lagu’nun Site üzerinden ilan ettiği/satışa sunduğu tüm fikirler, tasarımlar, Ürünler, Hizmetler ve görseller başta olmak üzere fikri mülkiyete konu olan/olabilecek her türlü içeriğin sahibinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tek sahibinin Lagu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu sebeple, Kullanıcı, Lagu’nun fikri mülkiyete konu olan/olabilecek herhangi bir içeriğini hiçbir şekilde kopyalayamaz, işleyemez, yayamaz ve işleyişini/çalışmasını bozamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm hakları ve unsurları Lagu’ya aittir.

Kullanıcı, Site’nin kaynak kodunu elde etmek amacına yönelik herhangi bir işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, tersine mühendislik veya SPAM mail/zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını ve Lagu’nun fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlaline yol açabilecek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

MÜCBİR SEBEPLER 

Doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi Taraflarca öngörülemeyen ve Taraflar’ın kontrolü dışında gerçekleşen mücbir sebep halleri sebebiyle Hizmetler’in Site üzerinden geç ifa edilmesi, eksik ifa edilmesi ya da hiç ifa edilmemesi hallerinde Lagu sorumlu kabul edilmeyecektir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme, temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLER

Kullanıcı, bu Koşulları onaylayıp Site’ye üye olarak; üyelik bilgilerinde yer alan cep telefonu numarası veya e-posta adresi üzerinden Lagu tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, ürün ve hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunulması, bunlar hakkında bilgi verilmesi, anket yapılması dâhil olmak üzere bu Koşullar ve Site’de yer alan diğer hukuki metinlerde belirtilen amaçlarla kendisi ile iletişime geçilmesine onay vermiş sayılır.

Kullanıcı, dilediği zaman, sebep göstermeksizin (i) info@lagu.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya (ii) 0850 305 52 48 numaralı müşteri hizmetleri arayarak ticari elektronik ileti almayı reddetme hakkına sahiptir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

SÜRE SONA ERME

Site Kullanım Koşulları, Kullanıcı tarafından onaylanmasıyla birlikte Taraflar açısından bağlayıcı hale gelecek, Kullanıcı, üye olarak veya üye olmaksızın, Site ve Hizmetler’i kullanmaya devam ettiği sürece hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Lagu, Kullanıcı’nın, Koşullar’da veya site aracılığıyla Kullanıcı ile akdedilecek diğer hukuki metinlerde yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ve/veya aşağıda belirtilen hallerde Kullanıcı’nın üyeliğini tek taraflı olarak sonlandırabilir ve/veya Kullanıcı’nın Site’deki Hizmetler’den faydalanmasını engelleyebilir. Bu durumlarda, Kullanıcı, Lagu’nun uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması,

Kullanıcı’nın Site’de paylaştığı bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka aykırı unsurlar taşıması veya hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar taşımasa dahi Site’de paylaşılan bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar ile paylaşılması.

İLETİŞİM Kullanıcı, Site kullanımına ve/veya Hizmet ve Ürünler’in sağlanmasına ilişkin talep ve şikâyetlerini aşağıdaki iletişim bilgileri vasıtasıyla Lagu’ya bildirebilir:

Lagu İletişim Bilgileri:

Ticaret Unvanı/Adı: HAT TASARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ ADRES: Merkez Adres: Ferhatpaşa Mah. 25. Sokak. No:30/1 Ataşehir/İstanbul
ŞUBE ADRES: Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe Sokak NO:1A ŞİŞLİ / İSTANBUL

E-Posta Adresi: info@lagu.com.tr